Traži
Filters
Close

Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita privatnosti opisuje kako Alca Zagreb d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja FabBeauty Internet prodavaonice. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Alca Zagreb d.o.o. sazna tijekom Vašeg korištenja FabBeauty Internet prodavaonice. Alca Zagreb d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj fizičkoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovom obavijesti informiramo Vas o svrhama i načinu obrade i zaštite Vaših osobnih podataka koje nam odlučite priopćiti registracijom na FabBeauty Internet prodavaonici, uključujući i o razdoblju u kojem ćemo Vaše podatke čuvati, kao i o Vašim pravima koja imate u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka – voditelj obrade?
Vaše osobne podatke obrađivat će trgovačko društvo Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina 2, OIB: 58353015102, e-mail: zastitapodataka@fabbeauty.eu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti putem gore navedenih podataka za kontakt sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.

Zašto obrađujemo Vaše podatke – svrhe obrade?

Vaše osobne podatke možemo koristiti za potrebe internih analiza i izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, marketinških i promidžbenih aktivnosti te poslovanja općenito. U takvim slučajevima možemo koristiti metode automatizirane obrade osobnih podataka za potrebe tzv. profiliranja, odnosno izrade profila.
Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno. Dobivene podatke koristit ćemo kako bismo Vas informirali o našim marketinškim odnosno promidžbenim aktivnostima, te kako bi mogli odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve. Stoga, ako nam ne date sve ili neke od podataka, nećete moći sudjelovati u određenom programu pogodnosti, odnosno nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno suglasnost.
Osim toga, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u marketinške svrhe za što ćemo od Vas tražiti izričitu privolu, odnosno suglasnost prilikom predaje registracijskog obrasca. Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke da Vas obavještavamo o našim marketinškim aktivnostima poput popusta, akcija ili nagradnih igara, o našoj ponudi, primjerice o novim proizvodima ili uslugama, kao i za komunikaciju s Vama u slučaju ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim proizvodima ili poslovnoj djelatnosti.
Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

Što je profiliranje i koja su Vaša prava s tim u vezi?

Radi se o obliku automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s Vašim interesima i potrošačkim ponašanjem u vezi s našom ponudom, marketingom, promidžbom i općenito poslovanjem, posebno za analizu ili predviđanje takvih aspekata ponašanja. Iako Vaše osobne podatke koristimo za profiliranje naših kupaca i njihovih potrošačkih navika, takvom obradom Vaših osobnih podataka ne donose se odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi i proizvode pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu.
U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila kako je ovdje objašnjeno. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke u takve svrhe.
Svoje pravo na prigovor možete ostvariti upućivanjem e-maila na adresu zastitapodataka@fabbeauty.eu s naznakom da se želite odjaviti s našeg popisa za izravni marketing ili da se protivite da se Vaši osobni podaci koriste za izradu profila. Isto tako, odjavu za izravni marketing putem e-pošte možete ostvariti korištenjem linka za odjavu koji je dostupan u svakoj e-poruci koju Vam pošaljemo.

Koje Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste naveli u pristupnom obrascu, kao i podatke do kojih dođemo internim analizama na način i u svrhe kako je gore opisano u ovoj obavijesti, posebice podatke o kupljenim proizvodima, odnosno uslugama, iznosu potrošnje, vremenu i mjestu potrošnje, prikupljenim i iskorištenim bodovima, stanju bodova.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše ćemo osobne podatke čuvati koliko je potrebno za postizanje gore opisanih svrha, tj. sve dok želite primati naše obavijesti sukladno preferencijama o kojima ste nas obavijestili prilikom davanja svojih osobnih podataka. Po prestanku Vašeg članstva, Vaše ćemo osobne podatke čuvati još najduže 1 (slovima: jednu) godinu računajući od datuma prestanka Vašeg članstva u dokazne svrhe u slučaju pokretanja bilo kakvih sporova u vezi s Vašim članstvom, odnosno za potrebe ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.
Vaše članstvo možemo deaktivirati, te nakon toga obrisati Vaše osobne podatke, ako utvrdimo da niste koristili prednosti članstva u roku od 5 (slovima: pet) godina od zadnje evidentirane aktivnosti. Vaše osobne podatke obrisat ćemo istekom daljnjeg roka od najviše 1 (slovima: jedne) godine računajući od datuma deaktivacije Vašeg članstva.
Konačno, obrisat ćemo Vaše podatke na Vaš zahtjev, tj. kada zaprimimo Vaš prigovor na obradu ili obavijest o povlačenju privole za obradu uz poštivanje jednogodišnjeg roka čuvanja kako je objašnjeno u prethodnom odlomku.

Kako štitimo Vaše podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.
Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj obavijesti i našoj Politici privatnosti koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: www.fabbeauty.eu.

Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno možemo omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave. S takvim smo partnerima sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u ovoj obavijesti.
U svakom slučaju Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje-članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:
a) pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. našu potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući Vaše pravo na kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
b) pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
c) pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:
– više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
– su nezakonito obrađeni;
– povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
– se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
d) pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
– ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
– ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
– ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
e) pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom;
f) pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti sa zahtjevom na adresu e-pošte zastitapodataka@fabbeauty.eu ili putem drugih gore navedenih podataka za kontakt.

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Podrobnije informacije o načinu na koji obrađujemo osobne podatke i štitimo privatnost pronaći ćete u našoj Politici privatnosti koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: www.fabbeauty.eu.

 

Isprintajte ovu stranicu