Traži
Filters
Close

Program vjernosti

FabBeauty program vjernosti - pravilnik

PRAVILNIK O ČLANSTVU U FABEAUTY PROGRAMU VJERNOSTI

1. Organizator FabBeauty programa vjernosti je Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina 2, OIB: 58353015102 (dalje: Alca Zagreb).

2. Učlanjenje u FabBeauty program vrijednosti provodi se registracijom na www.fabbeauty.eu

3. Učlaniti se u FabBeauty program vjernosti može svaka punoljetna osoba.

4. Pogodnost koju FabBeauty program vjernosti nudi jest popust u visini sakupljenih bodova.

5. Neovisno o sredstvu ili načinu plaćanja koji ste odabrali, za svakih potrošenih 20 (slovima: dvadeset) EUR po računu, član ostvaruje pravo na 1 (slovima: jedan) bod.

6. Jedan bod vrijedi jedan euro.

7. Minimalna kupnja na temelju koje se mogu ostvariti nagradni bodovi iznosi 50 (slovima: pedeset) EUR po računu.

8. Sakupljene bodove nije moguće zamijeniti za novac.

9. Član prije početka naplate online kupnje može upisati svoj broj registracije radi ostvarivanja prava na popust pri kupnji u visini sakupljenih bodova.

10. Član može ostvariti pravo na popust pri kupnji u visini sakupljenih bodova nakon što sakupi minimalno 50 (slovima: pedeset) bodova. Stanje bodova možete provjeriti na  info@fabbeauty.eu ili online na svom profilu ako ste registrirani član.

11. Sakupljene bodove član može iskoristiti kao popust pri sljedećim kupnjama nakon sakupljenih 50 bodova s maksimalno 25 bodova po jednoj kupnji.

12.. Rok za korištenje bodova sakupljenih u FabBeauty programu vrijednosti jest 180 (slovima: sto osamdeset) dana od dana kupnje. Nakon proteka 180 dana bodovi se automatski poništavaju.

13. Članstvo u FabBeauty programu vjernosti može se otkazati u bilo kojem trenutku upućivanjem pisane obavijesti na adresu Organizatora naznačenu u članku 1. Pravilnika ili na adresu e-pošte info@fabbeauty.eu. Nakon otkaza članstva prestaju sve pogodnosti koje pruža FabBeauty program vjernosti, a preostali sakupljeni, ali neiskorišteni bodovi se poništavaju.

14. Vaše članstvo možemo deaktivirati ako utvrdimo da niste koristili prednosti članstva u FabBeauty programu vjernosti u roku od 5 (slovima: pet) godina od zadnje evidentirane aktivnosti. Vaše osobne podatke obrisat ćemo istekom daljnjeg roka od najviše 1 (slovima: jedne) godine računajući od datuma deaktivacije Vašeg članstva.

15. U slučaju sumnje na zlouporabu vlastitog broja registracije, član je o tome dužan obavijestiti Organizatora na e-mail adresu  info@fabbeauty.eu. Članu će se dodijeliti novi registarski broj, a stanje bodova, od dana obavještavanja organizatora, bit će prebačeno.

16. Član je dužan obavijestiti Organizatora o svakoj promjeni osobnih podataka na e-mail adresu   info@fabbeauty.eu. Svoje podatke možete i jednostavno promijeniti na online profilu na www.fabbeauty.eu.

17. Organizator će obrađivati osobne podatke članova sukladno Politici privatnosti objavljenoj na službenom mrežnom mjestu Izdavatelja www.fabbeauty.eu Izdavatelj će osobne podatke članova obrađivati u svrhe izravnog marketinga, uključujući, posebice informiranje članova o svojim proizvodima i uslugama te marketinškim aktivnostima, kao i za interne analize kupovnih navika svojih potrošača (npr. ispitivanje učestalosti kupnje, količine i vrste proizvoda) u svrhu poboljšanja svoje ponude i poslovanja.

18. Izdavatelj zadržava pravo izmjene pravila članstva u FabBeauty programu vjernosti, uključujući ukidanje programa, u bilo koje vrijeme, uz prethodnu najavu najmanje 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana unaprijed. Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika objavljivat ćemo na našim internetskim stranicama www.fabbeauty.eu.

19. Sve sporove iz ovog Pravilnika ili u vezi s njim, uključujući sporove koji se odnose na pitanja valjanosti Vašeg članstva ili njegova prestanka, povrede odredaba Pravilnika, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, nastojat ćemo rješavati sporazumno sukladno Vašem pisanom prigovoru koji možete uputiti na e-mail adresu fabbeauty@alca.eu, a u protivnom spor će biti riješen pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, sukladno važećim pravnim propisima koji se primjenjuju na alternativno rješavanje potrošačkih sporova pred navedenim Centrom. Ako spor ne bude riješen mirenjem, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

20. Registracijom na www.fabbeauty.eu postajete član FabBeauty programa vjernosti I prihvaćate sve odredbe ovog Pravilnika i njegovih sastavnih dijelova.