Traži
Filters
Close

Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.fabbeauty.eu. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.fabbeauty.eu / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja - korištenja i kupnje. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici fabbeauty.eu je trgovačko društvo Alca Zagreb d.o.o.

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije robe ponuđene na naokoj Internet prodavaonici. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u FabBeauty Internet prodavaonici je Alca Zagreb d.o.o., Zagreb, a Kupac robe je posjetitelj Internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.
Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10 000 Zagreb.
U slučaju sistemske greške Alca Zagreb d.o.o. nije dužna provesti neispravnu narudžbu i isporučiti proizvod.
Posebno napominjemo da kupnju proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zatražiti samo njegovi zakonski zastupnici, donosno djelomično poslovnosposobne osobe mogu zatražiti kupnju proizvoda samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. 

Prigovori i žalbe

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor tvrtci Alca Zagreb d.o.o.. Tvrtka Alca Zagreb d.o.o. omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem preporučene pošte na adresu Alca Zagreb  d.o.o., Koledovčina 2, Zagreb ili elektroničke pošte na: info@fabbeauty.eu.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Alca Zagreb d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.


Pravo na jednostrani raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), Kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ukoliko je sklopljen na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta (kupnja putem interneta, telefona) u roku 14 dana od datuma potpisane potvrde o preuzimanju robe. U slučaju da Kupac odluči raskinuti ugovor o kupoprodaji na daljinu, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno i prije isteka roka obavijesti fabbeauty.eu o raskidu ugovora o kupoprodaji na sljedeći način:

Putem obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora - Obrazac za jednostrani raskid ugovora potrebno je poslati na e-mail adresu fabbeauty.eu: info@fabbeauty.eu.

Obrazac za jednokratni raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Ako ste zaprimili neispravan ili oštećen artikl, Vaša pošiljka je nepotpuna ili ste zaprimili pogrešan artikl, molimo da se javite na info@fabbeauty.eu.

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati sljedeće stavke:

  •          Broj narudžbe
  •          Broj računa
  •          Ime i prezime
  •          Adresa
  •          Broj telefona
  •          E-mail adresa
  •          Nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu

Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode Prodavatelju, osim ako trgovac sam ne ponudi preuzeti robu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko Kupac želi svoje reklamacije uputiti trećoj strani koja je ovlaštena za pomoć pri rješavanju pritužbi nezadovoljnih potrošača unutar EU, može koristiti sljedeću poveznicu EU platforma za rješavanje online sporova.


Zabrana plaćanja unaprijed
Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od Kupca bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje Prodavatelju nego i trećim stranama.

Obveze Kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora
Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode Prodavatelju, osim ako trgovac sam ne ponudi preuzeti robu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom - otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično - osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora kojom izražava svoju volju o raskidu ugovora. Prodavatelj je dužan potvrditi primitak izjave o raskidu ugovora.
Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora, i to elektroničkim putem na e-mail adresu trgovca: info@fabbeauty.eu.

Obrazac o raskidu ugovora možete preuzeti OVDJE.
  

Odgovornost za materijalne nedostatke

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat sredstava i troškovi povrata robe
1. Nakon preuzimanja robe Kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži, kupac snosi troškove dostave i otpreme, a Prodavatelj će mu vratiti ukupnu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troškova dostave).
1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, Kupac snosi troškove dostave i otpreme, a Prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu proizvoda umanjenu za 50%.
1.3. Ako je proizvod korišten, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je Kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega, nema mogućnost povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.
2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga Kupac vrati.
3. Proizvod koji bude oštećen te onaj koji nema jamstvo i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon što ga je Kupac preuzeo, Prodavatelj nema obvezu preuzeti povrat, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
4. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
5. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što od Kupca zaprimi vraćene proizvode, i to u roku od 14 dana.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Isprintajte ovu stranicu